۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
۱۳۹۶ دوشنبه ۷ فروردين
اخبار شبكه
واحدهای شبكه بهداشت و درمان خوسف
خراسان جنوبی- شهرستان خوسف - خیابان شهید بهشتی- کوچه1- شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوسف
تلفن تماس : 05631638503      دورنگار :05632474290        کد پستی : 9735141776        پست الکترونیک:  Khousf.Edari@BUMS.AC.IR    

ورود اعضاء
خروج
درباره شبكه خوسف
واحدها
حوزه رياست واحدهاي فني واحدهاي اجرايي
آيين نامه ها وفرم ها
رسانه هاي آموزشي
Powered by DorsaPortal